Our Team Member

om prakash pradhan
OM PRAKASH PRADHAN

Founder/CEO

prabin shrestha
PRABIN SHRESTHA

Sr. IT Manager

Prem Devkota
PREM PRASAD DEVKOTA

Chartered Accountant

Rubina Shrestha
RUBINA SHRESTHA

Manager - Sales & Marketing

Bikash Neupane
BIKASH NEUPANE

Manager- Operations

deepak subba
DEEPAK SUBBA

IT Manager

RAKESH
RAKESH SHAH

Computer Engineer

narayan
NARAYAN MAHARJAN

Network Administrator

Bikram Balami
BIKRAM BALAMI

Head- Printer & Copier Repair

Subendra Shrestha
SUBENDRA NATH SHRESTHA

Head - Electrical & Electronics Goods

salik
SALIKRAM SIGDEL

Technical Head- AC & Refrigeration

suraj maharjan
SURAJ MAHARJAN

Sr. IT Officer

sabin maharjan
SABIN MAHARJAN

Technical Officer - Electrical Maint. Dept

Bhim Pradhan
BHIM KUMAR PRADHAN

Technical Officer- Repair & Maint. Dept

prashaddha
PRASHADDHA SHARMA

Accounts Officer

Manisha Koirala
MANISHA KOIRALA

Officer - Logistics / Store

Ram Chandra Rokka
RAM CHANDRA ROKKA

Admin/Finance Officer

Sushma Sharma
SUSHMA SHARMA

Incharge - Repair & Maintenance Dept.

aayush shrestha
AAYUSH SHRESTHA

IT Officer

Ankit Verma
ANKIT VERMA

IT Officer

Rowchan Karmacharya
ROWCHAN KARMACHARYA

IT Officer

SHAILESH DEUJA
SHAILESH DEUJA

IT Officer

Yuvraj Shrestha
YUBARAJ SHRESTHA

IT Officer

Nikesh Shrestha
NIKESH SHRESTHA

IT Officer

sarun tandukar
SARUN TANDUKAR

IT Officer

JHALAK SHAHI
JHALAK SHAHI

Officer - Accounts/Finance

MANISHA AYER
MANISHA AYER

Officer - Accounts & Tax

abyash pradhan
ABHYAS PRADHAN

Asst. IT Officer